دسته بندی ها

  عملیات

هاست 512 مگابایت ربات تلگرام
140,000 ماهانه
512مگابایت
کنترل پنل سی پنل
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
قابلیت ریستور بکاپ توسط کاربر
دامنه رایگانir
و سایر امکانات لازم
  • نامحدود پهنای باند
  • let's Encrypt گواهی
هاست 1024 مگابایت ربات تلگرام
219,000 ماهانه
1024مگابایت
کنترل پنل سی پنل
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
قابلیت ریستور بکاپ توسط کاربر
دامنه رایگانir
و سایر امکانات لازم
  • نامحدود پهنای باند
  • let's Encrypt گواهی
هاست 3072 مگابایت ربات تلگرام
320,000 ماهانه
3072مگابایت
کنترل پنل سی پنل
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
قابلیت ریستور بکاپ توسط کاربر
دامنه رایگانir
و سایر امکانات لازم
  • نامحدود پهنای باند
  • let's Encrypt گواهی
هاست 5120 مگابایت ربات تلگرام
590,000 ماهانه
5120مگابایت
کنترل پنل سی پنل
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
قابلیت ریستور بکاپ توسط کاربر
دامنه رایگانir
و سایر امکانات لازم
  • نامحدود پهنای باند
  • let's Encrypt گواهی